COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII

An școlar 2017-2018


                          

Strategia CEAC
Regulament CEAC
Raport anual de evaluare internă a calității, an școlar  2017-2018