Consiliul Școlar al Elevilor 2018-2019Președinte

      Mihaela COSTACHE , clasa a XI-a B 

Vicepreședinte

      Claudia DICIANU , clasa a X-a A 

Secretar

      Andra CONSTANTIN, clasa a XI-a B 

Avocatul elevilor

      Andreea TERTIȘ, clasa a XII-a F