GRAFIC cu planificarea EXAMENELOR DE CORIGENȚĂ / SITUAȚII NEÎNCHEIATE - an școlar 2018-2019
Situație elevi corigenți / situații neincheiate - an școlar 2018-2019
ORDIN Nr. 4830/2018 din 30 august 2018 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2019
ORDIN Nr. 4829/2018 din 30 august 2018 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019 - 2020
BUGET venituri - ianuarie 2019
BUGET venituri - ianuarie 2019
BUGET venituri - decembrie 2018
BUGET venituri - septembrie 2018
ORDIN Nr. 4831/2018 din 30 august 2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar
Structura anului școlar 2018-2019
RAPORT  de ACTIVITATE, an școlar  2017-2018
PLAN MANAGERIAL, an școlar  2018-2019
Proiectul de Dezvoltare Instituțională al Liceului (P.D.I.)
ORGANIGRAMA  
BUGETUL de venituri și cheltuieli pentru 2018 și estimări pentru anii 2019-2021
BUGET venituri - martie 2018
BUGET venituri - ianuarie 2018
BUGET venituri - septembrie 2017
BUGET de venituri - august 2017
INVITAȚIE DE PARTICIPARE pentru achiziția de bunuri -Proiectul ROSE