HOTĂRÂRI C.A.
AN ȘCOLAR 2018-2019


  Hotărârea  CA nr. 1 din 07.09.2017    - transfer elevi    Hotărârea  CA nr. 2  din 13.09.2017   - Comisii de lucru, transfer elevi, stabilirea prof.implicați în organizarea Balului Bobocilor, se aprobă Planul Managerial 2017-2018
  Hotărârea  CA nr. 3  din 18.09.2017   - repartizare PCO,  aprobarea cererii de retragere elev, aprobare ROI   pentru  anul școlar 2017-2018   Hotărârea  CA nr. 4 din 22.09.2017    - transfer elevi, participarea la ora de religie, eliberare duplicat diplomă 
 Hotărârea  CA nr. 5 din 03.10.2017    - transfer elevi, participarea la ora de religie          Hotărârea  CA nr. 6 din 17.10.2017    - componența Comisiei pr.ROSE, aprobare detașări 
   Hotărârea  CA nr. 7 din 30.10.2017    - analiza oferte pr.ROSE, aprobarea dosarelor pentru bani de liceu/burse de merit/burse de studiu,   Hotărârea  CA nr. 8 din 27.11.2017    - aprobarea cererii de retragere elev, aprobarea strategiei comisiei CEAC
  Hotărârea  CA nr. 9 din 7.12.2017    - aprobarea propunerilor pentru pl.de școlarizare 2018-2019, aprobarea ofertei pentru serviciul salubrizare   Hotărârea  CA nr. 10 din 16.01.2018    - aprobarea cererii de retragere/reînscriere elev, eliberare duplicat diplomă, apobarea Comisiei de mobilitate 
  Hotărârea  CA nr. 11 din 29.01.2018    - aprobarea cererilor pentru norma didactică -an școlar 2018-2019, aprobarea cererilor de completare/restrângere   Hotărârea  CA nr. 12 din 09.02.2018    - aprobarea cererilor de transfer elevi
   Hotărârea  CA nr. 13 din 19.02.2018    - aprecierea activității dnei prof.Murea Roxana    Hotărârea  CA nr. 14 din 13.03.2018 
  Hotărârea  CA nr. 15 din 19.04.2018    Hotărârea  CA nr. 16 din 15.05.2018 
  Hotărârea  CA nr. 17 din 23.07.2018    Hotărârea  CA nr. 18 din 27.08.2018 
  Hotărârea  CA nr. 19 din 31.08.2018    Hotărârea  CA nr. 20 din 6.09.2018 
  Hotărârea  CA nr. 21 din 13.09.2018    Hotărârea  CA nr. 22 din 27.09.2018 
  Hotărârea  CA nr. 23 din 22.10.2018    Hotărârea  CA nr. 24 din 30.10.2018 
  Hotărârea  CA nr. 25 din 4.12.2018    Hotărârea  CA nr. 26 din 10.01.2019 
  Hotărârea  CA nr. 27 din 30.01.2019    Hotărârea  CA nr. 28 din 01.02.2019 
  Hotărârea  CA nr. 30 din 1.04.2019    Hotărârea  CA nr. 31 din 05.04.2019