VIZIUNEA MANAGERIALĂ

L iceul nostru își propune educarea tinerilor în vederea dobândirii unei pregătiri generale bune, a unor cunoștinte aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră, a competențelor necesare inserției sociale și a unor deprinderi de muncă intelectuală indispensabile invățării pe tot parcursul vieții. Întreaga activitate va fi organizată de așa manieră încât să se creeze în Liceul Teoretic "Panait Cerna" un mediu educațional profesionist, la standarde instrucționale și morale înalte.

Profilul moral și acțional al absolventului Liceului Teoretic "Panait Cerna" este caracterizat de un set de valori pe care ne propunem să le promovăm prin procesul de învățare și educație.


 

MISIUNEA

M isiunea noastră este dezvoltarea fiecărui elev la potențialul său maxim punând accentul pe dezvoltarea valorilor promovate prin filosofia educațională a școlii și a competentelor cheie care să permită inserția socială și învățarea pe tot parcursul vieții.


 

VALORILE LICEULUI "PANAIT CERNA"

 

  1. CURAJUL - a avea puterea de a face bine și de a-și urma propria conștiință
  2. JUDECATA INȚELEAPTĂ - a defini și a înțelege scopurile și prioritățile
  3. INTEGRITATEA - a avea puterea de a spune adevărul, de a acționa onest
  4. BUNĂTATEA - a arăta grijă, compasiune, prietenie și generozitate față de ceilalți
  5. PERSEVERENȚA - a avea puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăților
  6. RESPECTUL - a avea respect față de oameni, autorități și de propria persoană
  7. RESPONSABILITATEA - a duce la îndeplinire obligațiile ce revin fiecăruia
  8. AUTODISCIPLINA - a avea un comportament adecvat oricărei situații