Proiecte și Activități Extracurriculare


Proiect Internațional

Erasmus + "HOPE" PLASTICUL  – O POVESTE  DRAMATICA

Domeniul educativ: Educație civică, voluntariat, proiecte caritabile

Profesori coordonatori:  Picuș Veronica

Grup țintă: 50 elevi, 3 cadre didactice, 5 unități școlare din județ, reprezentanți ai comunității.

Rezultate/Așteptări: 

 • Cunostintele participantilor despre istoria plasticului, poluarea cu plastic si utilizarea acestuia ca materie prima pentru produse noi vor creste;
 • Portofoliile castigatoare vor fi prezentate in workshopul international organizat de INITIATIVA in luna octombrie 2018 pentru publicare la nivel european;
 • Participantii vor invata sa realizeze instrumente de promovare a eco-mesajelor;
 • Participantii isi vor imbunatati munca in echipa;
 • Profesorii coordonatori isi vor imbunatati metodologia de lucru cu elevii in zona civica;
 • Comunitatea va percepe mai puternic pericolul poluarii cu plastic .

 Parteneri:   Colegiul Naţional „Ana Aslan”,  Liceul de Arte „Haricleea Darcle”,

                     Liceul Pedagogic „D.P Perpessicius”, Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”.

Proiect Judeţean

"Echipa Verde"

(2017-2018)

Domeniul educativ:  Educație pentru mediu 

Profesori coordonatori: Veronica Picuş, Carmen Dobre

Rezultate/Așteptări: 

       - Conştientizarea  în rândul elevilor a necesităţii  protejării mediului;

       - Formarea în rândul fiecărei  generaţii  a unui comportament civilizat faţă de natură;

 Parteneri:   Colegiul Naţional „Ana Aslan”,  Liceul de Arte „Haricleea Darcle”,

                     Liceul Pedagogic „D.P Perpessicius”, Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”.

 Concursul  „ProVerde” – etapa finală a Proiectului Judeţean „Echipa Verde”.

    -  Concursul se adresează elevilor din liceele partenere din acest proiect.

    -  Înscrierea şi pimirea lucrărilor până pe 1 iunie 2018

    -  5 iunie 2018 va avea loc jurizarea lucrărilor şi anunţarea premiilor pentru fiecare secțiune.

Proiect Internațional

Erasmus + "Useful, Usability, Disposability"

(2015-2017)

Domeniul educativ: Educație civică, voluntariat, proiecte caritabile

Profesori coordonatori:  Nicoleta Bujor, Sima Raluca, Daniela Khattak

Grup țintă: 80 elevi, 3 cadre didactice, 5 unități școlare din județ, reprezentanți ai comunității.

Rezultate/Așteptări: 

Proiect international Useful - Usability - Disposability - proiect finantat prin ERASMUS + KA2 Parteneriate Strategice al UE, cu partenerii: BASD - Bulgaria, Plastic Food Project - Italia, European Isntitute - Lituania, Inercia Digital - Spania, coordonat de Initiativa Cetatenilor Seniori – Romania,organizator. 

 Proiectul Erasmus + UUD își propune să contribuie la creșterea gradului de implicare a tinerilor în acțiuni de prevenire și adaptare vizavi de fenomenul schimbărilor climatice, principal obiectiv fiind educarea acestora în spiritul protejării mediului înconjurător.

Dl Organicescu se adreseaza brailenilor in special, dar si tuturor romanilor pentru a spori alarma in fata invaziei plasticului in gospodariile si comunitatile noastre, pe pamanturile si in apele Terrei.
Eroii nostri sunt dl Organicescu si fratii sai din Bulgaria, Italia, Lituania si Spania. Ei se bucura, se intristeaza, se alarmeaza, se agita si viseaza impreuna si separat in jurul instalatiilor de arta care aduc in prim plan "gunoaiele" de plastic.

Bucuria sarbătorilor creștine

Proiect național cuprins în CAEN

(An șc.2016-2017)

Domeniul educativ: Educație civică, voluntariat, proiecte caritabile

Profesori coordonatori: Nicoleta Bujor, Mirela Iordache

Grup țintă: 800 de elevi, 30 de cadre didactice, 30 de unități școlare din țară, 25 de reprezentanți ai comunității

Rezultate/Așteptări:

 • Respectarea principiilor religios-morale în familie și societate;
 • Dezvoltarea calităților umane: empatia, altruismul, solidaritatea prin acțiuni de binefacere și de voluntariat;
 • Dezvoltarea unor comportamente și atitudini pozitive față de școală, pentru copiii din mediul rural și urban și pentru copiii cu nevoi speciale bazate pe iubirea față de Dumnezeu și de semeni;
 • Diseminarea rezultatelor proiectului în 30 de unități școlare, într-un interval de 7 luni ( constituirea unei baze de date cu profesorii participanți la proiect, realizarea unor materiale electronice cu rezultatele proiectului și transmiterea acestora către profesorii implicați);
 • Apariție în presă!

Metaforă și culoare în zi de sărbătoare

Concurs național de creație plastică și literară, ediția a VII-a   propus pentru CAEN 2017

(An șc.2016-2017)

Domeniul educativ: Cultural - artistic, literatură
Profesor coordonator: Mirela Iordache
Grup țintă: Elevi din învățământul primar, gimnazial și liceal

Rezultate/Așteptări: 

 • Dezvoltarea atitudinii pozitive față de școală atât la părinți cât și la copii și față de activități care să le cultive sentimentul frumosului;
 • Cunoașterea, la nivel național, a potențialului de creativitate literară și plastică a copiilor și a adolescenților din Romania;
 • Diseminarea rezultatelor proiectului în 30 de unități școlare, într-un interval de 7 luni ( constituirea unei baze de date cu profesorii participanți la proiect, realizarea unor materiale electronice cu rezultatele proiectului și transmiterea acestora către profesorii implicați);

SUPRAVIEȚUITORII CLIMEI
(An șc.2015-2016)

Domeniul educativ: Educație pentru mediu
Profesor coordonator: Raluca SIMA
Grup țintă: elevii cls. IX A si XIIA
Rezultate / Așteptări: Proiectul "Supraviețuitorii climei" își propune să contribuie la creșterea gradului de implicare a tinerilor în acțiuni de prevenire și adaptare vizavi de fenomenul schimbărilor climatice, principal obiectiv fiind educarea acestora în spiritul protejării mediului înconjurător. Prin schimbarea comportamentului zilnic tinerii se angajează să devină cetățeni responsabili și să ofere un exemplu pozitiv comunității locale în vederea conștientizării opiniei publice privind problemele de mediu, de prevenire a efectului de seră fără a afecta calitatea vieții. Astfel se cultivă dragostea și respectul acestora pentru natură, se formează atitudini de dezaprobare față de cei care încalcă normele de protecție a mediului înconjurător, se conturează spiritul civic și se cultivă interesul pentru promovarea ideii unui mediu natural sănătos.

Proiectul se adresează:

 • - Elevilor din învățământul preuniversitar (gimnazial și liceal) de la instituțiile de învățământ partenere
 • - Cadrele didactice unităților de învățământ partenere implicate în proiect care îndrumă desfășurarea activităților ecologice din cadrul proiectului
 • - Părinți și membrii comunității locale
PRACTIS
(An șc.2013-2015)

Domeniul educativ: Firme de exercițiu
Profesor coordonator: Angelica Toncea
Grup țintă: 60 de elevi cls. XI C,D, E, F
Rezultate / Așteptări: Acest proiect contribuie la sprijinirea elevilor din invatamantul preuniversitar - anii terminali - in tranzitia de la scoala la viata activa prin dezvoltarea competentelor practice in scopul imbunatatirii perspectivelor de insertie pe piata muncii prin:

 • - Oferirea de servicii optimizate de consiliere in vederea orientarii corecte in cariera;
 • - Cresterea performantei stagiilor de practica;
 • - Utilizarea metodelor inovative de invatare de tip "firme de exercitiu".

Proiectul urmareste dezvoltarea competentelor practice ale elevilor si oferirea prin servicii de consiliere, de sprijin specializat pentru o orientare corecta in cariera, pe termen lung vizand sa contribuie la diminuarea decalajului existent in prezent intre cunostintele dobandite la scoala si nevoile concrete de pe piata muncii, sporind astfel sansele realizarii unei tranzitii mai facile de la scoala la viata activa. De asemenea, un important beneficiu al proiectului este reprezentat de dezvoltarea economica si sociala, prin optarea de catre absolventii din cadrul proiectului pentru o cariera antreprenoriala, deci dezvoltarea de noi afaceri si crearea de noi locuri de munca. Proiectul "O cariera de succes prin practica, consiliere si orientare profesionala a tinerilor" este finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 si este implementat de Inspectoratul Scolar Judetean Braila, in parteneriat cu Liceul Teoretic "Panait Cerna" Braila.

Kinder plus sport
(05.01-15.06 2015)
Domeniul educativ: Educație și cultură sportivă
Profesor coordonator: Bujor Nicoleta
Grup țintă: Elevii cls. V, VI, VII
Rezultate/Așteptări: Elevii au conștientizat importanța practicării sportului ca parte a unui stil de viata sanatos, durabil
English and French Customs and Traditions
(An șc.2014-2015)
Domeniul educativ: Cultură și civilizație
Profesor coordonator: Khattak Daniela,Deliu Ionela
Grup țintă: Elevii cls. IX-XII
Rezultate/Așteptări: Elevii și-au însușit valențele initerculturalității, au luat cunostința de tradiții și obiceiuri in dimensiunea lor europeană
Noile educații
(An șc.2014-2015)
Domeniul educativ: Cultura și civilizație
Profesor coordonator: Toncea Angelica,Dobre Carmen,Iordache Mirela
Grup țintă: Un grup de 10 elevi
Rezultate/Așteptări: Scopul proiectului: promovarea valorilor tradiționale prin implicarea elevilor și-a cadrelor didactice in diverse aspecte legate de tradițiile locale in contextul globalizării
Under the Spell of Legends and Traditions Magic Days in England, France and Germany
(An șc.2014-2015)
Domeniul educativ: Cultură și civilizație
Profesor coordonator: Ionescu Sorin
Grup țintă: Elevii cls. A X-a D
Rezultate/Așteptări: Elevii au invățat despre tradiții specifice țărilor vorbitoare de lb.engleză, franceză și germană
Echipa verde
(An șc.2012-2015)
Domeniul educativ: Educație pentru mediu
Profesor coordonator: Dobre Carmen
Grup țintă: Elevii cls.gimnaziale
Rezultate/Așteptări: Elevii au invățat despre importanța conservării mediului înconjurător și a reciclării
Start in volei
(An șc.2014-2015)
Domeniul educativ: Educație și cultură sportivă
Profesor coordonator: Bujor Nicoleta
Grup țintă: Un grup de 12 elevi
Rezultate/Așteptări: Cultivarea sportului și a conceptului de “fair play”; deprinderea practicării sportului
Scoala non-violenței
(An șc.2013-2014)
Domeniul educativ: Calitatea stilului de viață
Profesor coordonator: Urse Daniela
Grup țintă: Elevii clasei a V-a
Rezultate/Așteptări: Formarea unui comportament asertiv în situații care pot escalada în violență.
Violența naste violență
(An șc.2012-2013)
Domeniul educativ: Calitatea stilului de viață
Profesor coordonator: Stefanescu Ramona
Grup țintă: Elevii cls. A IX-a ; a X-a
Rezultate/Așteptări: Atitudine critică față de orice act de violență; comportament adecvat in cazul confruntării cu un act de violență
Adoptă un stil de viață durabil!
(Semestrul I, an școlar 2014/2015)
Domeniul educativ: Calitatea stilului de viață
Profesor coordonator: Toncea A. Ștefănescu R. Gurzu N. Gheorghe D.
Grup țintă: Elevii claselor IX B, XIA, XI C
Rezultate/Așteptări: Înregistrarea unor schimbări in stilul de viață al adolescenților; creșterea gradului de informare a tinerilor; diminuarea numarului de adolescenți consumatori de alimente nesănătoase (fast-food, chipsuri)
Concursul de creatie "Panait Cerna"
(An șc.2014-2015)
Domeniul educativ:Literar
Profesor coordonator: Plopeanu Petrica
Editia I/2014, Editia a II-a/2015

Acest concurs se desfasoara anual si are doua sectiuni:

-gimnaziu (proza si poezie)

-liceu (proza si poezie)

Dunăre, Dunăre, drum fără pulbere
(An șc.2013-2014)
Domeniul educativ: Cultură și civilizație
Profesor coordonator: Plopeanu Petrica
Rezultate/Așteptări: Cunostințe etnografice, istorice, geografice si de biologie din județele pe care le traversează fluviul Duărea : Drobeta Turnu-Severin, Dolj, Teleorman, Olt, Braila
Conservarea biodiversității in arii protejate
(An șc.2012-2013)
Domeniul educativ: Educație pentru mediu
Profesor coordonator: Deliu Ionela,Gurzu Nicoleta
Grup țintă: Elevii cls.a IX-a C, a X-a C.
Rezultate/Așteptări: importanța conservării biodiversității pentru un viitor mai puțin poluat
Patrula de reciclare
(An șc.2013-2014)
Domeniul educativ: Educație pentru mediu
Profesor coordonator: Ștefanescu Ramona
Grup țintă: 20 de elevi
Rezultate/Așteptări: importanța reciclării deșeurilor ca parte a unui stil de viață sănătos
Lumea copiilor
(An șc.2013-2014)
Domeniul educativ: Literar
Revistă semestrială
Profesor coordonator: Urse Daniela
Grup țintă: elevii clasei a V-a

Lumea copiilor
Braila - Evantai multicultural
(An șc.2011-2012)
Domeniul educativ: Multiculturalitate
Profesor coordonator: Plopeanu Petrica, Gagu Adelina
1. Craciun multicultural
2. Obiceiurile pamantului
Bucuria de a dărui
(An șc.2010-2012)
Profesor coordonator: Murea Roxandra
Grup țintă: Elevii cls.a X-a B
Rezultate/Așteptări: ajutorarea si protejarea copiilor cu dezabilități
De Crăciun, fii mai bun!
(An șc.2010-2012)
Profesor coordonator: Angelica Toncea
Grup țintă: Elevii cls.a IX-a F,a IX-a E,a XI-a A
Rezultate/Așteptări: proiectul a fost inițiat pentru a trezi in constiința elevilor sentimente de empatie față de problemele sociale (financiare) ale semenilor lor
Capcanele Adolescenței
(An șc.2010-2011)
Profesor coordonator: Dobre Carmen
Obiective:
- prevenirea consumului de alcool, tutun si droguri in randul elevilor din liceele implicate
- reducerea cazurilor de agresivitate din unitatile scolare participate la proiect
Activitati:
- una din activitatile proiectului a vizat traficul de fiinte umane si exploatarea sexuala
- Activitatea a fost desfasurata de reprezentantii ai IPJ Braila
- compartimentul Audit si Prevenire a Criminalitatii si la care au participat elevi din clasese IX - XI.