SITUAȚIA ȘCOLARĂ

An școlar 2017-2018    • Clasele a IX-a   - înscrişi la începutul anului şcolar un număr de  141  elevi, repartizaţi electronic, rămaşi înscrişi 144  , promovaţi 144 :  

 

Clasa

 

Înscrişi

Ramaşi

înscrişi

Promovaţi

la 15 iunie 2018

Corigenţi

Situaţia neincheiată

Promovaţi

la 31 august 2018

Nr.

%

1 obiect

2 obiecte

3 si mai

multe

obiecte

A

27

29

29

100

-

-

-

-

29

B

29

28

28

100

-

-

-

-

28

C

27

29

28

96.55

1

-

-

-

29

D

28

28

27

96.42

1

-

-

-

28

E

30

30

30

100

-

-

-

-

30    • Clasele a X-a  - înscrişi 114 , ramaşi înscrişi  117 , promovaţi 116

 

Clasa

 

înscrişi

Ramasi

înscrişi

Promovaţi

la 15 iunie

2018

Corigenti

 

Situaţia

neincheiată

Promovaţi

la 31

august

2018

Nr.

%

1

obiect

2

obiecte

3 si mai

multe

obiecte

A

29

30

30

100

-

-

-

-

30

B

28

30

30

100

-

-

-

-

30

C

27

27

26

96.29

-

-

1

-

26

D

30

30

28

93.33

1

-

-

-

30    • Clasele a XI-a  - înscrişi  162 ,  ramaşi  înscrişi  163 , promovaţi 162 .

 

Clasa

 

înscrişi

Ramaşi

înscrişi

Promovaţi

la 15 iunie

2018

Corigenţi

 

Situaţia

neincheiată

Promovaţi

la 31

august

2018

Nr.

%

1

obiect

2

obiecte

3 si mai

multe

obiecte

A

20

20

20

100

-

-

-

-

20

B

24

24

22

91.66

1

1

-

-

24

C

29

29

27

93.10

-

1

-

1

29

D

30

30

30

100

-

-

-

-

30

E

29

30

30

100

-

-

-

-

30

F

30

30

29

96.66

-

1

-

-

29    • Clasele a XII-a  - înscrişi 163 ,  rămaşi înscrişi  161, promovaţi 161.

 

Clasa

 

înscrişi

Rămaşi

înscrişi

Promovaţi

la 15 iunie

2018

Corigenţi

 

Situaţia

neincheiată

Promovaţi

la 31

august

2018

Nr.

%

1

obiect

2

obiecte

3 si mai

multe

obiecte

A

30

30

27

90

3

-

-

-

30

B

22

22

19

86.37

3

-

-

-

22

C

27

27

21

77.78

6

-

-

-

27

D

29

29

26

89.65

3

-

-

-

29

E

27

25

25

100

-

-

-

-

25

F

28

28

28

100

-

-

-

-

28    • Gimnaziu  - înscrişi 25 ,  rămaşi înscrişi 23, promovaţi 23.

CONCLUZII 

Puncte tari:  Din 717 de elevi înscriși și 710 elevi ramași înscriși au promovat un număr de 695 de elevi. Procentul de promovabilitate  la 31 august 2016 de  97,88%

reflectă o  situație școlară bună. La concursuri și olimpiade s-au obținut rezultate bune și foarte bune.